ZonMw

Visualisatie

Aandacht voor preventie is belangrijk. Preventie levert een grote bijdrage aan de verbetering van gezondheid en de kwaliteit van leven. Ook draagt het bij aan het beheersen van zorgkosten en bevordert het maatschappelijk participeren. ZonMw besteedt aandacht aan dit belangrijke thema met het Preventieprogramma 2019-2022. Met het programma zet de organisatie in op onder meer optimale kennisbenutting, effectiviteitsonderzoek en innovatie. Dat doet ZonMw door nauw samen te werken met opleidingen, burgers, beleidsmakers en de praktijk. Door handvatten en integrale aanpakken te ontwikkelen voor professionals, zet de organisatie in op preventie. Om zo de gezondheid van mensen en de kwaliteit van leven te behouden en te bevorderen.

We vergroten de impact van het Preventieprogramma met een visualisatie. Hierin brengen we de kern van het programma in beeld. In de visualisatie hebben de hoofdthema’s ‘sociaaleconomische gezondheidsverschillen’, ‘leefomgeving’ en ‘leefstijl’ een centrale plek. De illustraties werkten we uit in flat design, een kleurrijke en minimalistische stijl zonder overbodige details. ZonMw gebruikt de visualisaties zowel digitaal als gedrukt om het programma onder de aandacht te brengen.

Nordic Pharma

Wil je meer informatie of direct een offerte aanvragen?


CONTACT