VNG

Visieboek

De VNG brengt in 2019 hun meerjarenvisie uit die ingaat op de rol van gemeenten van 2020 tot 2024. Door samen te werken met bestuurders van deze gemeenten zijn er verschillende ontwikkelingen binnen de samenleving naar boven gekomen. VNG wenste deze bestuurders te prikkelen om na te denken over deze ontwikkelingen en kwam zo tot het visieboekje: ‘om over na te denken’.

Illustration Ink heeft deze meerjarenvisie vastgelegd in een aansprekend en toegankelijk visieboekje waar het concept en de input wordt versterkt middels tien graphics.

VNG illustratieVNG illustratieVNG illustratie

Wil je meer informatie of direct een offerte aanvragen?


CONTACT