VNG

Visualisaties

Het Klimaatakkoord beschrijft de doelstellingen met betrekking tot CO2-reductie voor de komende jaren. Met als einddoel: in 2050 volledig CO2-arm zijn. Om in 2050 ook al het maatschappelijk vastgoed in Nederland CO2-arm en aardgasvrij te maken, is een versnelling nodig in het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. Denk daarbij aan wijkcentra, sportverenigingen, bibliotheken en gemeentehuizen. Het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed is voor gemeenten een grote opgave. Daarom ondersteunt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de gemeenten bij dit complexe vraagstuk. Zij maakte een sectorale routekaart, die gemeenten kunnen gebruiken om hun eigen routekaart vorm te geven.

In samenwerking met de VNG, vertaalden wij de speerpunten uit de routekaart naar twee overzichtelijke praatplaten. De platen ondersteunen de VNG in het gesprek dat zij voeren met gemeenten over het verduurzamen van hun maatschappelijk vastgoed. De praatplaten kunnen zowel digitaal, tijdens presentaties en op de website, als geprint worden gebruikt.

KindkrachtKindkracht

Wil je meer informatie of direct een offerte aanvragen?


CONTACT