stichting ATOS

Visualisaties en IKC-schoolplannen

Voor een stichting en haar scholen is het belangrijk om een heldere koers te bepalen. Vaak geeft zo'n koers richting aan de komende vier jaar: wat zijn de doelen en ambities? Hoe geeft een stichting vorm aan goed onderwijs? Enerzijds zetten scholen en stichtingen deze lijnen uit om medewerkers, stakeholders en ouders hierin mee te nemen. Anderzijds om deze voor te leggen aan de onderwijsinspectie. Bij stichting ATOS en haar drie Integrale Kindcentra (IKC'S) staat de koers voor 2020-2024 volledig in het teken van 'Eigenaarschap in Verbinding'. Stichting ATOS is het bestuur van drie IKC's: IKC 't Holthuus, IKC De Tichelaar en IKC de Regenboog. Zij werken vanuit de gezamenlijk missie en visie van de stichting en geven hier ieder hun eigen invulling aan.

Wij ondersteunden de IKC's bij de vertaling van het strategisch beleidsplan 2020-2024 naar een toegankelijk, eigen IKC-schoolplan. Om de plannen vervolgens draagvlak te geven, vertaalden we elk plan naar een sprekende visualisatie die volledig aansluit bij het betreffende IKC. Zo creëerden we uiteindelijk drie visualisaties, met ieder een volledig eigen look & feel. Ook vertaalden we de IKC-schoolplannen naar een visueel aantrekkelijke, interactieve PDF en een drukversie. Bestuurders, medewerkers en ouders kunnen aan de hand van de visualisaties en IKC-schoolplannen het gesprek met elkaar aangaan. Zo gaat de koers écht leven.


Stichting ATOSStichting ATOSStichting ATOS
Stichting ATOS

Wil je meer informatie of direct een offerte aanvragen?


CONTACT