SPCO Groene Hart

Illustraties & karakterontwerp

SPCO Groene Hart is het schoolbestuur van 13 protestants-christelijke basisscholen in de regio Woerden. Afgelopen jaar stelde de stichting het nieuwe koersplan ‘Krachtig op Koers’ op. Hiermee geeft ze richting aan de komende jaren. SPCO wil de publieksversie van dit koersplan op een visueel aantrekkelijke manier presenteren. Enerzijds richting haar eigen medewerkers en anderzijds richting partners, ouders en stakeholders.

Daarom ontwikkelden we samen met de stichting een concept, om het koersplan visueel te vertalen naar beelden. Dat deden we door middel van fotografie met daaroverheen een illustratielaag. De illustraties staan symbool voor de vier bouwstenen van de stichting: 1) scholen van waarde, 2) gespreid leiderschap, 3) leerkrachten maken het verschil en 4) toekomstgericht onderwijs. De kinderen en leerkrachten van verschillende scholen van SPCO staan in de fotografie centraal. Ook maakten we bij iedere bouwsteen een passend icoon. Bij elke bouwsteen hoort een vaste huisstijlkleur, die terugkomt in de achtergrond van de foto’s en in de iconen. De foto’s met illustraties en de iconen worden in het koersplan van SPCO, op de website en in andere communicatie-uitingen gebruikt.

Kindkracht

Wil je meer informatie of direct een offerte aanvragen?


CONTACT