SPCO Groene Hart

Animatievideo

SPCO Groene Hart, het schoolbestuur van 13 protestants-christelijke basisscholen in de regio Woerden, werkt aan haar nieuwe beleidsplan ‘Krachtig op Koers’ voor de komende jaren. SPCO wil de boodschap uit haar koersplan op een inspirerende en krachtige manier overbrengen op leerkrachten, ouders, stakeholders en alle andere betrokkenen bij de stichting. Zij wil al deze partijen betrekken bij dit belangrijke proces voor een goede onderwijstoekomst. De bouwstenen uit het koersplan vormen de basis van de koersanimatie die we maakten. Een leerkracht en twee leerlingen van de stichting bladeren samen door een boek, dat symbool staat voor het koersplan. Ze kijken verwonderd naar de illustraties die daaruit tevoorschijn komen. De illustraties vormen een overzichtelijke visuele weergave van de bouwstenen. Beeld, tekst en beweging versterken en ondersteunen elkaar in de animatievideo. SPCO kan deze vorm gemakkelijk online verspreiden en delen, zodat iedereen wordt betrokken bij het proces en erdoor geïnspireerd raakt.SPCO animatievideo
SPCO animatievideo detail

Wil je meer informatie of direct een offerte aanvragen?


CONTACT