Provincie Gelderland

Illustratie

De Provincie Gelderland staat voor een aantal grote opgaven. Er zijn veranderingen gaande op drie belangrijke thema’s: economie, bereikbaarheid en duurzaamheid. Daarnaast is er onlangs een nieuwe Omgevingswet ingevoerd. Al deze factoren heeft de provincie doen besluiten haar Omgevingsvisie aan te scherpen.

Om deze materie op een inspirerende wijze te presenteren klopte de Provincie Gelderland bij ons aan. Samen met de provincie is er een stijl ontwikkeld die schetsmatig en ‘on-af’ is, wat aanduidt dat het nog niet vaststaat en samen ontwikkeld moet worden. Hier is de zogenaamde ‘basisplaat’ uit gekomen. Een plaat die de kaders, huidige situaties, doelen en ambities van de provincie weergeeft.

Tijdens het traject om tot de nieuwe Omgevingsvisie te komen zijn er verschillende stakeholdersessies gehouden om samen de thema’s invulling te geven. Bij deze sessies hebben wij de basisplaat verder uitgewerkt en gepersonaliseerd naar de inhoud van de sessie. De verschillende geïllustreerde platen worden nu, verder in het traject, gebruikt om de nieuwe Omgevingsvisie succesvol te ontwikkelen.

Provincie Gelderland Visueel NotulerenProvincie Gelderland Visueel NotulerenProvincie Gelderland Visueel NotulerenProvincie Gelderland Visueel Notuleren
  • Overzichtsplaat
  • Biodiversiteit
  • Circulaire-Economie
  • Economisch
  • Energietransitie
  • Klimaatadaptatie
  • Netwerken
  • Wonen

Wil je meer informatie of direct een offerte aanvragen?


CONTACT