Politie Eenheid Midden-Nederland

Visualisatie

Het Team arrestantentaken van de Politie Eenheid Midden-Nederland is onderdeel van Dienst Regionale Operationele Samenwerking (DROS). Zij heeft een nieuw managementteam en daarbij behoefte aan een nieuwe manier van leiding geven en sturing bieden. Daarnaast wil het team een visie uitzetten voor de komende vier jaar (2021-2025). Om intern draagvlak te creëren en het team beter te betrekken bij de Teamvisie Arrestantentaken, beschrijft het team een aantal belangrijke kernonderdelen. Zo bracht zij in kaart waar het team gezamenlijk voor staat en gaat, hoe zij dat in de praktijk doet, welke kerntaken er gelden en vanuit welke kernprincipes teamleden werken. Wij vertaalden de volledige visie naar een visueel aantrekkelijke plaat. De stijl hiervan sluit aan bij de huisstijl van Politie Eenheid Midden-Nederland. Aan de hand van deze ‘praatplaat’, gaan medewerkers met elkaar in gesprek. Zo worden zij actief betrokken bij belangrijke gezamenlijke doelen en ontstaat een gedragen visie.

Wil je meer informatie of direct een offerte aanvragen?


CONTACT