HAN University of Applied Sciences

Illustraties

Innovatie is een belangrijk en actueel onderwerp binnen het onderwijs. Om te zorgen dat vernieuwingen ook daadwerkelijk plaatsvinden, ondernam de HAN University of Applied Sciences actie. Vanuit praktijkgericht onderzoek ‘Verbindend Vernieuwen’ startte zij een project rondom management en innovatie. Hierin vond de HAN onder andere antwoord op de vraag: ‘Hoe draagt interne en externe samenwerking bij aan het verduurzamen van onderwijsinnovatie?’

De zoektocht van het consortium sloot de organisatie af met de presentatie van de Duurzame Innovatietool (DIT). Dit instrument is bedoeld om binnen het onderwijs met elkaar in gesprek te gaan. Met name over de manieren van samenwerken binnen projecten rondom onderwijsvernieuwing. Het instrument DIT bestaat onder andere uit een flexibel kaartspel voor 6 personen, die wij in samenwerking met de HAN ontwierpen. Op de kaarten staan negen principes centraal, die de aanknopingspunten voor gesprekken vormen: 1) samen doen, 2) niet opgeven, 3) aansluiten, 4) een sterke basis, 5) de mensen die het doen, 6) de kracht van de relatie, 7) koershouden, 8) een HRM-strategie en 9) ruimte bieden.

De stijl van de kaarten sluit aan bij de volledig vernieuwde huisstijl van de HAN. Groentinten vormen de hoofdkleur, die groei, vernieuwen en positiviteit symboliseren. Het kaartspel ontwikkelden we voor collega’s, studenten, partners om aan de hand van thema’s met elkaar in gesprek te gaan.

Kindkracht

Wil je meer informatie of direct een offerte aanvragen?


CONTACT