Akwa GGZ

Infographic

Hoe ziet het middelengebruik er in Nederland uit, hoe verhouden de middelen zich tot elkaar en in hoeverre is er sprake van verborgen problematiek? Akwa GGZ bracht de antwoorden op dit soort vragen in kaart door middel van de factsheet Middelengebruik 2019. In de factsheet zie je het aantal jaarlijkse gebruikers, verslaafden en behandelden. De ijsbergen laten zien hoe groot het aantal verslaafden is en welk deel hiervan al is behandeld: slechts een topje van de ijsberg.
De organisatie vroeg ons om de factsheet om te zetten naar een visueel aantrekkelijke en overzichtelijke visualisatie. De problematiek rondom de nog niet behandelde verslaafden, laten we zien door middel van ijsbergen. Daarvan is alleen topje van de berg goed zichtbaar. In het ontwerp hielden we rekening met de kleuren en fonts uit het huisstijlhandboek van Akwa GGZ, zodat deze goed aansluit bij de organisatie en haar communicatie-uitingen.


Akwa GGZ
Akwa GGZ

Wil je meer informatie of direct een offerte aanvragen?


CONTACT