Het Oogziekenhuis

Een visuele koers voor Het Oogziekenhuis Rotterdam

jeroen van nerven Nieuws

De wereld van de oogzorg verandert continu. Aan organisaties de taak om in te spelen op nieuwe ontwikkelen in de markt en in het zorglandschap. “Vanuit Het Oogziekenhuis streven we naar de beste oogzorg voor iedereen”, vertelt Mariska van der Gaag, adviseur Marketing en Communicatie bij Het Oogziekenhuis Rotterdam. “Dat doen we samen met de patiënt en met een zeer betrokken team van specialisten en medewerkers. Vanuit onze missie en met het oog op ontwikkelen, hebben we vorig jaar onze strategische koers aangescherpt. Het doel van dit strategietraject was om onze positie van oogheelkundig topinstituut te verstevigen en toekomstbestendig te zijn in het sterk veranderende zorglandschap. Om intern draagvlak te creëren en samen de beste zorg te kunnen garanderen, ondersteunden we ons strategieverhaal met visuele middelen.”

De beste oogzorg voor iedereen

Het Oogziekenhuis Rotterdam is ondernemend en innovatief op het gebied van oogheelkundige zorg. Het heeft als enige ziekenhuis in Nederland alle specialismen rondom oogheelkunde onder één dak. Mariska: “Binnen het strategietraject wilden we de koers van Het Oogziekenhuis visueel maken. Om zo onze interne en externe communicatie te versterken en de betrokkenheid van medewerkers te vergroten. Wij geloven namelijk dat je elkaar als team nodig hebt om de beste oogzorg te kunnen garanderen. Voor veel medewerkers voelt een strategie vaak wat abstract. Daarom zochten we naar een aantrekkelijke manier om de visie en strategie visueel over te brengen.”

Een visuele vertaling van het strategietraject

“Aan de hand van visuele middelen start je gemakkelijker een gesprek over het strategietraject. De strategie gaat dan echt leven”, legt Mariska uit. “Cre-Aid ondersteunde ons bij het visueel in kaart brengen van onze richting. Het team begreep onze denkwijze goed en dacht vanaf de start van het project actief met ons mee. Het is een uitdaging om een volledige strategie in één beeld samen te vatten. Zeker wanneer er sprake is van verschillende meningen en belangen. In samenspraak kozen we ervoor om de strategische koers te vertalen naar een interne praatplaat en een interactieve pdf. Ondanks de tijdsdruk, is het in samenwerking met Cre-Aid gelukt om beide middelen tot een mooi en goed inzetbaar eindresultaat te brengen.”

“De praatplaat dient als heldere en kortbondige visualisatie. Deze is uitgedeeld aan alle leidinggevenden ter ondersteuning bij het overbrengen van het verhaal of het in gesprek gaan met hun teams. De interactieve pdf bevat daarnaast meer achterliggende informatie over onze strategie en legt verder uit wat je op de praatplaat ziet. Deze pdf is aantrekkelijk vormgegeven en geeft het strategietraject karakter. We gebruikten de praatplaat en pdf als uitgangspunt tijdens gesprekken met medewerkers. De praatplaat werd vaak in het midden van de tafel gelegd. Dat zorgde voor dynamiek in de gesprekken en hielp bij het naar boven halen van vragen. Denk aan vragen als: Wat vind je nog onduidelijk? En wat betekent de strategie concreet voor jou? Je merkt dat medewerkers dankzij deze gesprekken en met behulp van visuele middelen, een beter beeld kregen van de strategie.” 

Voor interne en externe doeleinden

“De vormgeving van de praatplaat is gebruikt als vaste vormgeving binnen het strategietraject”, vertelt Mariska. “We lieten deze in elke nieuwsbrief en communicatie-uiting terugkomen. De stijl past binnen de huisstijl van Het Oogziekenhuis, maar vormt ook een aparte en eigen stijl die aansloot bij het strategietraject. De visuele middelen waren in eerste instantie voor interne doeleinden, maar de interactieve pdf vonden we zo’n heldere vertaling van ons strategieverhaal dat we deze ook extern gebruiken. Deze geeft concreet weer waar we voor staan, waar we naartoe gaan en waar we mee bezig waren in het traject. De pdf is beschikbaar via onze website en via onze social media kanalen. Daarnaast deelden we deze met stakeholders om ook met hen het gesprek aan te gaan over onze strategie. We zijn erg tevreden over het eindresultaat en hebben veel positieve reacties ontvangen over zowel de praatplaat als de interactieve pdf. Ze hangen nog steeds op sommige whiteboards in Het Oogziekenhuis Rotterdam, ter reminder aan ons strategietraject. Dat is erg leuk om te zien”, aldus Mariska.