provincie gelderland matching

Een visualisatie van het matching proces

jeroen van nerven Nieuws

Het beleid voor het matching proces is al twee jaar van kracht binnen de provincie Gelderland. Matching is het koppelen van medewerkers aan opdrachten vanuit het oogpunt: Gelderland Bouwt op Vakmanschap. Op dit moment is matching enorm urgent, omdat de arbeidsmarkt krapper wordt en de provincie tegelijkertijd intern talent wil behouden en goed wil benutten. De juiste personen moeten op de juiste plek komen om het beste werk te verrichten, zodat zowel de organisatie als het individu hier belang bij hebben. De provincie wil dat bepaalde talenten binnen de organisatie meer bewegen, zodat intern de juiste personen het vele werk opvangen.

De provincie Gelderland wil medewerkers op een aantrekkelijke manier informeren over het proces van matching. Ze wil duidelijk en inzichtelijk maken wat matching is en hoe zij daarmee omgaat. Daarom vroeg zij ons om het matching proces te visualiseren in een overzichtelijke plaat. De plaat visualiseert en beschrijft de elf belangrijke stappen richting een match binnen de provincie Gelderland. Bekijk hieronder het eindresultaat.

Matching Plaat Provincie Gelderland