Stichting ATOS

Een gedragen beleid in het primair onderwijs

jeroen van nerven Nieuws

In de huidige maatschappij volgen veranderingen elkaar razendsnel op. Dat geldt ook voor de onderwijswereld. Stichtingen en scholen hebben onder andere te maken met globalisering, digitalisering en veranderende vragen en eisen vanuit de onderwijsinspectie. Daarbij komt kijken dat veel scholen kampen met een leerkrachten- of leerlingen tekort. Hierdoor is het voor stichtingen en scholen extra belangrijk om zich op een heldere en tegelijkertijd onderscheidende manier te profileren. En om samen met kinderen, medewerkers, ouders, stakeholders en partners een duidelijke koers te varen. In dit artikel bieden we handvatten om zelf richting te geven aan een gedragen profilering en koers.

Samen sterk voor kwalitatief goed onderwijs

Voor veel scholen in het primair onderwijs is het wenselijk of zelfs nodig om te fuseren. De scholen vallen dan vaak onder één stichting of bestuur, met een overkoepelende visie, missie en koers. Iedere school daar op haar eigen manier invulling aan. Zowel voor scholen als voor stichtingen is het belangrijk zich helder te profileren en de strategische koers voor de komende jaren duidelijk neer te zetten. Deze koers omschrijven zij in een koers- of beleidsplan, waarin onder andere hun missie, visie, ambities en speerpunten staan beschreven. Ook wordt in een koersplan omschreven hoe de school of stichting concreet invulling geeft aan haar onderwijs. Een duidelijk koersplan helpt bij het werven van potentiële nieuwe ouders en daarmee nieuwe leerlingen en bij het stimuleren van samenwerkingen met stakeholders en partners. Daarnaast helpt het plan om richting de onderwijsinspectie helder te omschrijven, hoe je als organisatie concreet bijdraagt aan kwalitatief goed onderwijs. 

Tegenwoordig hebben ouders een ruime keuze uit basisscholen voor hun kind. Zij baseren hun keuze vaak op eigen normen en waarden en de leerbehoeften van het kind. Een basisschool met een heldere koers, maakt het besluit een stuk gemakkelijker. Daar komt bij dat je met een duidelijke profilering, de doelgroep aanspreekt die je wilt bereiken. Het is belangrijk dat je als school zoveel mogelijk kinderen goed onderwijs kunt bieden, maar ook dat het kind zich op zijn plek voelt. En dat zijn of haar leerbehoeften passen bij jouw methoden. Goed onderwijs is niet alleen belangrijk voor ouders en de school of stichting zelf, maar ook voor de onderwijsinspectie. Zij verwacht onder andere dat zowel de scholen als de stichtingen zich duidelijk profileren. Ook stelt zij bepaalde eisen aan het onderwijs, om kwalitatief goed onderwijs te waarborgen.

Versterk jouw verhaal, koers en profilering

De koers- en beleidsplannen van scholen en stichtingen bestaan vaak uit veel informatie en grote lappen tekst. Dat is logisch: je wilt ervoor zorgen dat alle belangrijke informatie erin staat. Maar hoe zorg je ervoor dat het plan leesbaar blijft voor iedereen? En dat medewerkers, ouders en stakeholders ook daadwerkelijk op de hoogte zijn van jouw koers of verhaal. Om daarbij te helpen, steunen we stichtingen en scholen op verschillende passende manieren. Zo ondersteunen we bij het schrijven van een volledig beleidsplan op basis van een interview of redigeren we de geschreven tekst. Vervolgens kunnen we het plan vertalen naar beeld, om intern en extern draagkracht te creëren. Denk hierbij aan een geprinte of digitale visualisatie met daarin de speerpunten uit je strategische koers. Of aan een routekaart of stappenplan, waarin we de ambities of doelen voor de jaren visueel verwerken. Ook kunnen we het plan ondersteunen met losse illustraties die aansluiten bij de verschillende ambities.

DeBasisFluvius Visualisatie Expeditie